Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.for-kids.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Σταματία Καλνδάρογλου, που εδρεύει στον Εύοσμο, Θεσσαλονίκης, Πααρηγοπούλου 1, Τ.Κ. 56224 με Α.Φ.Μ. 157767483 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (τηλ. επικοινωνίας: 6981143001 και e-mail: matina05@windowslive.com) και η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας ως «Επιχείρηση».

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης και των υπηρεσιών αυτού από τον χρήστη/πελάτη προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης που περιγράφονται κατωτέρω στο παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, διότι η χρήση αυτού σημαίνει την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν των όρων χρήσης.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ανανεώνει και να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του χρήστη/πελάτη. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται ο χρήστης/πελάτης να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές.

Υποχρεώσεις χρήστη/πελάτη

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/πελάτης υποχρεούται σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από αυτό. Ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.

Περιορισμός ευθύνης

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας ή των συμβατικών της υποχρεώσεων εν γένει όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, απεργίες, πανδημίες κ.λπ.

Προϊόντα

Η Επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Αντίθετα, εγγυάται ότι σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας ενός προϊόντος θα ενημερώνει εγκαίρως τον χρήστη/πελάτη για αυτό και θα του επιστρέφει το ποσό που ενδεχομένως έχει πληρώσει στο ακέραιο.

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ο χρήστης/πελάτης μπορεί να τα πληροφορηθεί πατώντας (κάνοντας «κλικ») πάνω στο αντίστοιχο προϊόν.

Στις φωτογραφίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης και που σκοπό έχουν να απεικονίσουν/παρουσιάσουν τα πωλούμενα προϊόντα, ενδέχεται να περιλαμβάνονται και επιπλέον αντικείμενα για λόγους αισθητικής. Τα διακοσμητικά αυτά αντικείμενα δεν πωλούνται μαζί με το κύριο εικονιζόμενο προϊόν και κατ’ επέκταση δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή.

Οι τιμές των προϊόντων που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να τροποποιούνται οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οι ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάζουν καμία παραγγελία η οποία έχει επιβεβαιωθεί από την Επιχείρηση. Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα εκτός και αν συντρέχει περίπτωση προφανούς σφάλματος το οποίο θα μπορούσε εύλογα να αναγνωριστεί ως τέτοιο από τον χρήστη/πελάτη. Εάν διαπιστωθεί από την Επιχείρηση κάποιο τέτοιο λάθος στην τιμή των προϊόντων που έχει παραγγείλει ο χρήστης/πελάτης, αυτή θα τον ενημερώνει το συντομότερο δυνατό και θα του δίνει την δυνατότητα να επιβεβαιώσει εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν η Επιχείρηση δεν καταφέρει παρά τις προσπάθειές της να επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη, θα θεωρηθεί ότι η παραγγελία έχει ακυρωθεί και αν ο τελευταίος έχει ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα του επιστραφεί το πλήρες ποσό που κατέβαλε.

Οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία θα προστεθούν στο συνολικό οφειλόμενο ποσό.

Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την συναρμολόγηση των προϊόντων που πωλούνται σε μέρη και χρειάζονται συναρμολόγηση και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται καμία τέτοια υπηρεσία στην αναγραφόμενη τιμή του προϊόντος, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά.

Παραγγελία

Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του είτε ως απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της επιβεβαίωσης της λήψης της από την Επιχείρηση, εφόσον η Επιχείρηση αποδεχθεί την παραγγελία με e-mail ή sms, θεωρείται ότι υπάρχει καταρτισμένη σύμβαση πώλησης η οποία γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις. Μέχρι την ρητή αποδοχή της παραγγελίας δεν υφίσταται καταρτισμένη σύμβαση. Σε περίπτωση που η παραγγελία περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα η Επιχείρηση μπορεί να την αποδεχθεί εν μέρει, ορίζοντας για ποια προϊόντα την δέχεται και για ποια όχι. Σημειώνεται ότι η επιβεβαίωση παραλαβής/λήψης της παραγγελίας από την πλευρά της Επιχείρησης δεν ισοδυναμεί με αποδοχή της παραγγελίας. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο την οποιαδήποτε παραγγελία/αγορά νέου ή υφιστάμενου πελάτη. Αν η παραγγελία δεν γίνει αποδεκτή και το χρηματικό ποσό έχει ήδη αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του χρήστη/πελάτη, τότε η Επιχείρηση υποχρεούται να το επιστρέψει στο ακέραιο.

Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου οκτάωρου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνει ο χρήστης/πελάτης όταν γίνεται μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για να παρουσιάσει η Επιχείρηση οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα χρήστη και το password.

Τέλος, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Επιχείρησης κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας που έχει αναλάβει την δρομολόγηση των καρτών.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994).
Απόρρητο συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη/πελάτη στην Επιχείρηση είναι εμπιστευτικές και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να γίνεται χρήση αυτών μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.

Μερική ακυρότητα

Τυχόν μερική ή ολική ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης ή/και από την αγορά προϊόντων μέσω αυτού διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.